گروه رسانه‌ای «لرستان»

آموزش رایگان زبان انگلیسی: قسمت شماره ۲

موزش رایگان، آسان، اینترنتی و جامع زبان انگلیسی با «اسما کوثری‌نیا»

زبان انگلیسی را با سلسله آموزش‌های گروه رسانه‌ای «لرستان» بیاموزید.

رایگان، آسان، اینترنتی و جامع.

«اسما کوثری‌نیا» محتوای آموزشی زبان انگلیسی را برای شما تهیه می‌کند.

این آموزش‌ها به‌صورت متن، تصویر وصدا تولید می‌شوند.

برای راحتی شما، آموزش‌ها به‌ترتیب شماره‌گذاری می‌شوند. از شماره ۱ تا آخر.

 

محتوای آموزشی زیر (قسمت۲) را علاوه بر خواندن، می‌توانید گوش کنید:

(پیشنهاد می‌دهیم گوش کنید)

جملات مرکب خبری

جملات مرکب دارای حداقل دو عبارت هستند که با حروف ربط (Conjunction) مثل but, or, and به هم متصل می‌شوند و ممکن است مثبت یا منفی باشند.

چند مثال:

I am a teacher now but
I was a student before
الان من معلم هستم، اما قبلا دانش‌آموز بودم

Shahram is tall now
but he was short before
الان شهرام بلند هست اما قبلا کوتاه بود

My brothers are not(aren’t)short and fat. They are handsome
برادران من کوتاه و چاق نیستند آن‌ها خوش‌اندام هستند

I go home and sleep soon.
من به خانه می‌روم و زود می‌خوابم

I don’t know this is nice or that color
من نمی‌دونم این رنگ خوب هست یا آن رنگ

 

میتوانیم جملات مرکب را با استفاده از کلمات because(زیرا) ،Although(اگرچه) ،If(اگر) ،in spite of (اگرچه) جملات را مرتبط کنیم و جملات ساختار پیچیده‌تری می‌گیرند.

 

جملات پرسشی ساده

جملات پرسشی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

پرسش های (Yes/No)

پرسش های (Wh)(چه_ای)

Yes/No Question:

نیاز دارد به پاسخ بله و خیر

برای ساختن پرسش‌های بله و خیر ساده کافیست برای to be (am/is/are) جای فاعل و فعل تغییر کند برای مثال:

She is Zahra
Is she Zahra?

They are Iranian
Are they Iranian?

و برای افعال اصلی که در گذشته برسی کردیم مانند خوردن، پوشیدن، رفتن، آمدن و… برای تشکیل سوالات Yes/No Question نیاز به فعل کمکی است افعال کمکی مانند
Do
Does

They/We/You??Do
She/He/It??Does

برای مثال:

Do you teach English?

فعل ما Teach است یعنی تدریس کردن و برای تشکیل سوال باید از فعل کمکی Do, Does استفاده کرد و این فرمول برای تمام افعال اصلی در سوالات پرسشی ساده صدق می‌کند

مثال:

They teach English
Do they teach English?

She is an English teacher
Is she an English teacher?

پایان قسمت ۲

تهیه و تنظیم: اسما کوثری‌نیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یادداشت های بعد فرم نظر